ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úvod

Ohlášky 14. dubna 2024

Dnes je 3. neděle velikonoční

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

Minulou neděli jsme při svírce na charitativní učeli darovali 19 525 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4. neděle velikonoční

Ve středu 17. dubna 2024 pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme kapitolu 23. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela.

V pátek 19. dubnu 2024 je třetí pátek v měsíci, takže pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začínáme modlitbou růžence v 18 hodin, pak mše svatá a na závěr budou litanie k našim národním ochráncům a svatováclavký chorál.

V neděli 5. května zveme všechny farníky z Křenové a z Komárova a všechny obyvatele Černovic na Pouť ke sv. Floriánovi. Sejdeme se v parku Řehořova mezi ZŠ Řehořovou a kruhovým objezdem v 9.30. Budeme pokračovat k pramenu sv. Floriána, kde se v 10 hodin sejdeme s farníky z Komárova a odtud vyrazíme na Faměrovo námětí, kde bude v 10.30 mše svatá a po ní společný oběd a posezení v Hostinci Slunečnice. Na oběd prosíme o přihlášení v sákristii. K obědu bude řízek nebo smažený sýr a jako příloha bramborový salát nebo vařený brambor. Prosíme o příspěvek na oběd 100 Kč. Jsou zváni všichni farníci z Křenové i z Komárova i všichni obyvatelé Černovic a přátelé sv. Floriána.

V neděli 5. května 2024 slavíme pouť sv. Floriána. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:30 na Faměrově náměstí. Dopolední mše svaté v kostele nebudou.

Příspěvek na farnost

Je možné přispívat na účet farnosti vedeného u České spořitelny číslo 1350910359/0800. Peněžní dary jsou daňově odpočitatelné. Potvrzení pro finanční úřad obdržíte ve farní kanceláři.

V neděli 5. května 2024 slavíme pouť sv. Floriána. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:30 na Faměrově náměstí. Dopolední mše svaté v kostele nebudou.

Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 18.4.2024
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

06:00 za uzdravení duše i těla těžce nemocného Pavla

18:30 za dar víry pro syna

Pátek 19.4.2024
Pátek po 3. neděli velikonoční

06:00 za dar víry pro syna

18:30 za náš národ

Pouť ke svatému Floriánovi

IlustraceV neděli 5. května zveme všechny farníky z Křenové a z Komárova a všechny obyvatele Černovic na Pouť ke sv. Floriánovi.

Další aktuality
Farní zpravodaj

Aktuální číslo farního zpravodaje 64/2024 vyšlo 11. února 2024. Můžete si ho vzít vzadu v kostele nebo do něj nahlédnout zde ve formátu PDF.

FB banner

Úřední hodiny

Úterý 09:00 – 12:00
Pátek 15:30 – 18:00

Zpovídání

Středa 16:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 10:00

1/2 hodiny před každou mší svatou
(zpovědnice je u pravého vedlejšího vchodu do kostela)

Vyučování náboženství

3. - 5. třída, P. Petr Polívka
Středa 15:00 - 15:45

1. třída, Ing. Pavla Osvaldová
Čtvrtek 16:30 - 17:15

3. - 5. třída, Mgr. Jana Schwarzová
Čtvrtek 16:30 - 17:15

Příprava na biřmování

Čt 16:30 - 17:15, P. Petr Polívka
Pá 15:30 - 16:15, P. Petr Polívka

Společenství pro děti

Setkání probíhají v neděli 1x za 14 dní na faře cca. 10:30 - 11:45. Bližší info v aktualitách.